04835225 POPLinen CD

64,000원 78,000원
기본 할인14,000원
칼라
선택하세요.
선택하세요.
핑크
민트
빨강
퍼플
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
페이스북
카카오스토리
네이버 블로그

 

COLOR : 

 

핑크,민트,빨강,퍼플

 

 

FABRIC : 

 

COTTON SPAN

- 신축성 좋음

- 촉감 부드러움

- 두께감 중간

- 안감 없음

- 비침 없음

 

 

SIZE TIP : 

 

루즈핏 프리사이즈로  55-77 까지 예쁘게 입으실 수 있습니다.

같은 사이즈라도 특정부위의 사이즈에 따라 다른핏이 날 수 있습니다.

하지만 옷을 소화하는 능력도 개인마다 다르기 때문에

상세 사이즈 잘 보시고 구매해 주세요.

 

 

 

Size Detail (단면)

 

free - 총장 : 50cm  어깨 : 49cm  가슴 : 61cm   소매기장 : 45cm

 

 

 

 

CARE TIP: DRY CLEAN ONLY

 

*이 상품은 반드시 드라이클리닝 하십시오.

스팀 사용 시 옷에 밀착하여 다림질 금지합니다.

건조기 사용하지 마십시오.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04835225 POPLinen CD

64,000원 78,000원
추가 금액
칼라
선택하세요.
선택하세요.
핑크
민트
빨강
퍼플
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img